تست چهار

31 شهریور 1402 توسط: مدیر وبسایت

عنوان جانمایی در بلوک: توضیحات بلوک شرقی عنوان جانمایی در طبقات: توضیحات طبقه 18 و 19 عنوان تعداد خواب: توضیحات 3 عنوان اطلاعات بیشتر: توضیحات 2باب پارکینگ- 1 باب انباری عنوان …

تست سه

31 شهریور 1402 توسط: مدیر وبسایت

عنوان جانمایی در بلوک: توضیحات بلوک شرقی عنوان جانمایی در طبقات: توضیحات طبقه 18 و 19 عنوان تعداد خواب: توضیحات 3 عنوان اطلاعات بیشتر: توضیحات 2باب پارکینگ- 1 باب انباری عنوان …

تست دو

31 شهریور 1402 توسط: مدیر وبسایت

عنوان جانمایی در بلوک: توضیحات بلوک شرقی عنوان جانمایی در طبقات: توضیحات طبقه 18 و 19 عنوان تعداد خواب: توضیحات 3 عنوان اطلاعات بیشتر: توضیحات 2باب پارکینگ- 1 باب انباری عنوان …

تست یک

31 شهریور 1402 توسط: مدیر وبسایت

عنوان جانمایی در بلوک: توضیحات بلوک شرقی عنوان جانمایی در طبقات: توضیحات طبقه 18 و 19 عنوان تعداد خواب: توضیحات 3 عنوان اطلاعات بیشتر: توضیحات 2باب پارکینگ- 1 باب انباری عنوان …

الماس-B1-224M-F18/19-V8

6 مرداد 1401 توسط: مدیر وبسایت

عنوان جانمایی در بلوک: توضیحات بلوک شرقی عنوان جانمایی در طبقات: توضیحات طبقه 18 و 19 عنوان تعداد خواب: توضیحات 3 عنوان اطلاعات بیشتر: توضیحات 2باب پارکینگ- 1 باب انباری عنوان …

الماس-B1-200M-F20/21-V8

6 مرداد 1401 توسط: مدیر وبسایت

الماس-B1-263M-V4

3 مرداد 1401 توسط: مدیر وبسایت

الماس-B1-262M-F16/17-V8-W

3 مرداد 1401 توسط: مدیر وبسایت

الماس-B1-262M-F16/17-V8-E

3 مرداد 1401 توسط: مدیر وبسایت

برج آسمان شرقی

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر، کوچه صادقیان، پلاک2

دفتر فروش مرکزی

0912-1570475 – 021-91001368

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید