تربت پاک

برج راسپینا

شریک پروژه : بنیاد تعاون ارتش

عنوان قرارداد : مشارکت در ساخت مجموعه 800 واحدی  مسکونی راسپینا

طراح : امیر اکبرزاد

مشاور نظارت : شرکت هفت بنا

محل احداث : تهران ، حکیمیه ، شهرک شهیدبهشتی

تاریخ شروع : 1398/02/30

متراژ :هر بلوک 32000 متر مربع . جمعا 128000 متر مربع

  • 52%

    میزان پیشرفت