عنوان امکان سنجی،سرمایه گذاری و اجرا :
توضیحات مشارکت اکبرزاد و فربودمنش
عنوان طراح:
توضیحات آتلیه معماری ارو ( سینا احسانی – امیر اکبرزاد )
عنوان شریک پروژه:
توضیحات شرکت  عمران توسعه گران پیشگام
عنوان محل احداث:
توضیحات تهران، اتوبان بابایی، شهرک شهید بهشتی
عنوان مساحت زمین پروژه :
توضیحات 3000 مترمربع
عنوان زیر بنای ساخت پروژه:
توضیحات 32 هزار متر مربع شامل: 17 طبقه مسکونی، 1طبقه تجاری، 3طبقه پارکینگ و انباری
عنوان تعداد واحد:
توضیحات 188واحد مسکونی و 14 واحد تجاری
عنوان تنوع متراژها:
توضیحات 87 الی 211 متر مربع
عنوان وضعیت پروژه:
توضیحات  تحویل قطعی شده
عنوان
توضیحات
پروژه

برج مسکونی و تجاری آسمان شرقی

امکان سنجی،سرمایه گذاری و اجرا :
مشارکت اکبرزاد و فربودمنش
طراح:
آتلیه معماری ارو ( سینا احسانی - امیر اکبرزاد )
شریک پروژه:
شرکت  عمران توسعه گران پیشگام
محل احداث:
تهران، اتوبان بابایی، شهرک شهید بهشتی
مساحت زمین پروژه :
3000 مترمربع
زیر بنای ساخت پروژه:
32 هزار متر مربع شامل: 17 طبقه مسکونی، 1طبقه تجاری، 3طبقه پارکینگ و انباری
تعداد واحد:
188واحد مسکونی و 14 واحد تجاری
تنوع متراژها:
87 الی 211 متر مربع
وضعیت پروژه:
 تحویل قطعی شده

واحد های تجاری برج آسمان

گالری ویدئو آسمان

ویدئو معرفی برج مسکونی آسمان شرقی

امکانات پروژه

فروشگاه مشارکتی اتکا

واقع در طبقه همکف برج آسمان

لابی برج آسمان شرقی

فضاهای پروژه

واحد دوبلکس برج آسمان شرقی