برج 38 و 40 طبقه ای الماس (B1)

تهران | پروژه مسکونی و تجاری | 500 واحدی