تربت پاک

برج آسمان شرقی

شریک پروژه : شرکت توسعه گران پیشگام

عنوان قرارداد مشارکت مدنی در ساخت کامل آسمان شرقی

طراح آتلیه معماری ارو (سینا احسانی – امیر اکبرزاد)

مشاور نظارت : شرکت هفت بنا

محل احداث : اتوبان بابائی شرق – شهرک شهید بهشتی

تاریخ شروع : 1395/09/01

تاریخ اتمام : 1397/11/27

متراژ : 32888 متر مربع

  • 100%

    میزان پیشرفت