تربت پاک

برج الماس

کارفرما : موسسه مسکن سازان بتاجا

عنوان قرارداد : برج مسکونی الماس B1  – شهرک مسکونی چیتگر – 600 واحد در 2 برج 40 طبقه

مشاور نظارت : تدبیر ساحل پارس

محل احداث : شهرک مسکونی چیتگر

تاریخ شروع : 1393/06/01

متراژ : 109000 متر مربع

  • 80%

    میزان پیشرفت