تربت پاک

مدیران شرکت

محسن جعفری

دانش آموخته کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه سراسری قم در سمت معاونت فنی و مهندسی شرکت مشغول به کار می­باشد، ایشان به عنوان یکی از ارکان اصلی و تأثیر گذار شرکت بوده و نقش مهمی در روند بلوغ فنی شرکت داشته است.

محسن حسنی انزابی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران که با طراحی و مهندسی فرآیندها و سیستم کنترل پروژه شرکت، مسئولیت طراحی و پیاده سازی «دفتر مدیریت پروژه (PMO)» و مدیریت بخش «سیستم ها و روش ها» را عهده دار است.

یعقوب حسین پور ستوبادی

دانش آموخته کارشناسی بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی با بیش از 33 سال سابقه کار و تجربه حرفه ای در مدیریت امور مالی شرکت­های ساختمانی، مسئولیت طراحی و تدوین نظام­نامه مالی شرکت را برعهده داشته و امور مرتبط با پایش سیستم و بهبود روش­ها در سنجش مالی را در مرحله تدوین، پیاده سازی و استقرار آن مدیریت نموده است.

منوچهر فرح زاد فرد

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مدیر مالی با شرکت همکاری داشته و سازماندهی و هدایت امور مالی را عهده دار می­باشد، همچنین نقش بسیار موثری در انعکاس کامل و شفاف رویدادهای مالی در قالب استانداردهای پذیرفته شده و ایجاد ارتباط سازنده با بنگاه های اقتصادی و طرف معامله و سازمانهای عمومی و دولتی مرتبط ایفاد نموده است.